House of Eutopia (2013)

Met de installatie House of Eutopia wil Filip Berte de sociale, politieke, geografische en historische marges van Europa aftasten en blootleggen. Als observator van de marge en de outsider, tracht Berte met House of Eutopia deze realiteit bij de bezoeker te laten binnendringen. Onder de noemer Eutopia bouwde Filip Berte sinds 2006 bij kunstencentrum CAMPO (Gent, B) zijn Huis ruimte voor ruimte op. Hij exposeerde en werkte van Gent over Berlijn tot Praag en Poznan en finaliseerde House of Eutopia in 2013 in Utrecht.

Het beeldend werk House of Eutopia is opgebouwd als een huis dat uit vijf kamers of installaties bestaat. Het bouwproces is even belangrijk als het eindresultaat. House of Eutopia kan daardoor ontbonden worden in zijn autonome onderdelen of kamers, die elk afzonderlijk op reis kunnen gaan. Voor de kamers geldt bovendien het principe ‘pars pro toto’: elk onderdeel weerspiegelt het geheel, een architecturaal ‘Gesamtkunstwerk’.

Elke kamer belicht een aspect dat tussen de verborgen geschiedenis en de mogelijke toekomst van Europa ligt, tussen de kelder en de zolder, tussen Collective Memory Mass Grave en White Space / Mirror. Thema’s als migratie & grenzen (Protected Landscape), Europees burgerschap (The Blue Room), kortom, exclusie versus inclusie (The Graveyard), komen aan bod. Filip Berte doet dit aan de hand van verschillende media zoals films, foto’s, schilderijen, maquettes, kijkdozen …

Antwoorden worden niet geboden, integendeel; House of Eutopia geeft de mogelijkheid om het grote geheel dat Europa is, van aan de zijlijn waar te nemen. De installatie nodigt door zijn configuratie uit tot confrontatie met de achterkant van Europa.

Berte gelooft dat architectuur betekenis kan overdragen, dat het als een medium kan dienen dat empathie opwekt bij de toeschouwer. Met elke kamer van House of Eutopia schept hij een situatie waarbij hij de bezoeker wil confronteren met de plek waar we wonen, en de begrenzing ervan, in relatieve en absolute zin.