installation

Un-Home / Moving Stones (2015-ongoing)

Un-Home / Moving Stones1 focust op de mechanismes van inclusie en exclusie van ongenodigde nieuwkomers in onze westerse samenlevingen. Gedocumenteerd of niet, al maar vaker vallen migranten die Europa binnenkomen ten prooi aan steeds restrictievere maatregelen. Hun komst leidt in de gastlanden bovendien tot polarisatie en controverse. Zo wordt de nieuwkomer in een ‘in-limbo’-positie gedwongen – in een grensgebied dat vastzit tussen verleden en toekomst, tussen verwachting en realiteit, tussen ‘home’ en ‘un-home’.

Filip Berte gaat bewust stilstaan op verschillende plaatsen in Europa die door deze liminale ‘in-limbo’-status worden gekenmerkt, zoals vluchtelingenkampen of registratie- en opvangcentra voor asielzoekers. Het zijn sites die een grensovergang of ‘rite de passage’ belichamen; wachtkamers waar mensen worden opgevangen, maar tegelijk ook kunnen worden (op)gevolgd, opgespoord of gecontroleerd en waar tenslotte ook de volgende halte in iemands levensparcours wordt bepaald.

/more/

House of Eutopia (2013)

Met de installatie House of Eutopia wil Filip Berte de sociale, politieke, geografische en historische marges van Europa aftasten en blootleggen. Als observator van de marge en de outsider, tracht Berte met House of Eutopia deze realiteit bij de bezoeker te laten binnendringen. Onder de noemer Eutopia bouwde Filip Berte sinds 2006 bij kunstencentrum CAMPO (Gent, B) zijn Huis ruimte voor ruimte op. Hij exposeerde en werkte van Gent over Berlijn tot Praag en Poznan en finaliseerde House of Eutopia in 2013 in Utrecht.

/more/